ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Προσλήψεις στα Νοσοκομεία – Η νέα ΚΥΑ και οι ειδικότητες που θα ζητηθούν)

Προσλήψεις στα Νοσοκομεία – Η νέα ΚΥΑ και οι ειδικότητες που θα ζητηθούν

Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) θα αναρτήσουν την προκήρυξη για 585 θέσεις επικουρικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει από τις …

ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Πρωτοποριακή συνεργασία Επεμβατικών Καρδιολόγων και Ακτινολόγων)

Πρωτοποριακή συνεργασία Επεμβατικών Καρδιολόγων και Ακτινολόγων

Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των ανωμαλιών των στεφανιαίων αγγείων τους μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες σε όλο το δίκτυο αιμάτωσης της καρδιάς, που προϊόντος του χρόνου είναι εξαιρετικά δύσκολο να επανέλθει στο φυσιολογικό, προκαλώντας στους …