ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Νέο ειδικό μέρισμα για τους νησιώτες, από 500 έως 2.100 ευρώ)

Νέο ειδικό μέρισμα για τους νησιώτες, από 500 έως 2.100 ευρώ

Έκτακτο ειδικό κοινωνικό μέρισμα από 500 ευρώ έως και 2.100 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, θα λάβουν οι κάτοικοι των νησιών ως αντιστάσθμισμα της αναπροσαρμογής του ΦΠΑ μετά την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος …