ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Απόσυρση ψαριών από την ελληνική αγορά εξαιτίας απαγορευμένης ουσίας!)

Απόσυρση ψαριών από την ελληνική αγορά εξαιτίας απαγορευμένης ουσίας!

Η επικίνδυνη και απαγορευμένη ουσία AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidone) – νιτροφουράνιο εντοπίστηκε σε πέστροφες της εταιρείας Υδατοκαλλιέργειες Άρτας. Η ουσία εντοπίστηκε στη διάρκεια ελέγχων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Έτσι η εταιρεία απαγορεύεται να διακινεί προϊόντα χωρίς …