ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Πώς να συμπληρώσετε το Ε2 – Aπαντήσεις σε 13 ερωτήσεις)

Πώς να συμπληρώσετε το Ε2 – Aπαντήσεις σε 13 ερωτήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν φέτος χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της «αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων έτους 2013» ή εντύπου Ε2.

Το έντυπο αυτό πρέπει να το συμπληρώσουν και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά όχι …