ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Εθνική καταστροφή στη Θράκη–Mονοκρατορία του μειονοτικού κόμματος)

Εθνική καταστροφή στη Θράκη–Mονοκρατορία του μειονοτικού κόμματος

Μολονότι δεν οδήγησε στην εκλογή ευρωβουλευτή αποτέλεσε κατά κοινή ομολογία επίδειξη δύναμης. Ο λόγος για τις επιδόσεις του μειονοτικού Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (DEB) το οποίο ξαναπιάνει το νήμα της αυτόνομης καταγραφής του μουσουλμανικού …