ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Creative Economy Fair: Μια γιορτή για τη δημιουργική οικονομία)

Creative Economy Fair: Μια γιορτή για τη δημιουργική οικονομία

Η «Εταιρεία για τον Διάλογο, τη Δικτύωση, τη Διαφάνεια και τη Δημιουργικότητα» με ονομασία – πως αλλιώς παρά: «iDialogue» – είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με στόχο τη διασύνδεση του διαδικτύου με την καθημερινότητα