ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΙΑΤΑ: Η εναέρια κυκλοφορία δεν θα επανέλθει πλήρως πριν το 2023)

ΙΑΤΑ: Η εναέρια κυκλοφορία δεν θα επανέλθει πλήρως πριν το 2023

Οι αεροπορικές μεταφορές δεν αναμένεται να επανέλθουν στο επίπεδο κυκλοφορίας τους πριν από το 2023 με μια επανεκκίνηση πρώτα στις εσωτερικές συνδέσεις το καλοκαίρι, την οποία θα ακολουθήσει μια πολύ πιο αργή επανεκκίνηση της διεθνούς …