ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Grand Thornton: Εκτίμηση μείωσης του ΑΕΠ κατά 8,5% το 2020)

Grand Thornton: Εκτίμηση μείωσης του ΑΕΠ κατά 8,5% το 2020

Eπιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της επιβαλλόμενης διακοπής της λειτουργίας τους, σύμφωνα με την Grant Thornton, που …