ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (JP Morgan Cazenove: Αποσύρει την κάλυψη των ελληνικών τραπεζών)

JP Morgan Cazenove: Αποσύρει την κάλυψη των ελληνικών τραπεζών

Η JP Morgan Cazenove, λόγω ανακατανομής των πόρων,αποφάσισε να αποσύρει την κάλυψη για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες όπως αναφέρει στο σημείωμά της με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2017.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα δεν είχε αξιολογήσει από …