ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Economist: Οι συνελεύσεις πολιτών πρέπει να αποτελούν «πυξίδα» για τους πολιτικούς)

Economist: Οι συνελεύσεις πολιτών πρέπει να αποτελούν «πυξίδα» για τους πολιτικούς

Το 403 π.Χ. η Αθήνα αποφάσισε να αναθεωρήσει τους θεσμούς της. Ένας καταστροφικός πόλεμος με τη Σπάρτη έδειξε ότι η άμεση δημοκρατία, με την οποία οι ενήλικες άνδρες πολίτες ψήφισαν για νόμους, δεν αρκούσε για …