ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ernst & Young: Παραμένει η θετική διάθεση των επενδυτών για την Ελλάδα)

Ernst & Young: Παραμένει η θετική διάθεση των επενδυτών για την Ελλάδα

Παγιώνεται η θετική προδιάθεση της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας απέναντι στην Ελλάδα, παρά το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19. Η πλειοψηφία των επενδυτών αναγνωρίζει ότι η χώρα ακολουθεί σήμερα μια αποτελεσματική πολιτική …