Τελευταία η Ροδόπη – Έχει το χαμηλότερο μέσο εισόδημα στην Ελλάδα

Διαβάστε επίσης

Μια ακόμη ανησυχητική εξέλιξη για την Ροδόπη αποτελούν τα αποτελέσματα της  έρευνας του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα οποία κατατάσσεται στην τελευταία θέση έχοντας το χαμηλότερο εισόδημα από όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας(54), ήτοι 9.700 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί ακόμη πως ο εθνικός μέσος όρος για τις ΠΕ της Ελλάδας είναι στα 13.254 ευρώ, δηλαδή η Ροδόπη και οι πολίτες της ‘’απολαμβάνουν’’ κατά μέσο όρο 3.554 ευρώ λιγότερα.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτήν την δύσκολη οικονομική εξίσωση, αποτελεί και ο μικρός συγκριτικά με άλλες περιοχές αριθμός μετεγκαταστάσεων στην περιοχή γεγονός που συντελεί και αυτό με την σειρά του στην ‘’τόνωση’’ της ανεργίας αλλά και φυσικά στην μη σωστή διάχυση και διαφοροποίηση της απαιτούμενης γνώσης για την εκάστοτε οικονομική εργασία.
Παράλληλα ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέσα στο 2016, καθώς ο αριθμός τους κυμάνθηκε στις 56.847 αιτήσεις με την Ροδόπη να βρίσκεται στην τελευταία θέση κάτω από όλες τις υπόλοιπες 53 ΠΕ της χώρας.

Ο πίνακας των ΠΕ με τον χαμηλότερο μέσο όρο γεωγραφικά πλησίον της Ροδόπης, συμπληρώνεται από την Ξάνθη η οποία είναι 41η (10.437 ευρώ), την Δράμα στην 32η θέση (11.370 ευρώ),τον Έβρο στην 24η με ( 11.370 ευρώ) και τέλος την Καβάλα με μ.ο 11.410 ευρώ ετησίως.

Παλαιότερα άρθρα: