Τι φοβίζει περισσότερο τους Έλληνες σχετικά με την υγεία τους

Διαβάστε επίσης

Κάποιοι θα απαντούσαν εύκολα, ότι ο Έλληνας φοβάται περισσότερο απ’όλα… το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως, δεν ήταν αυτή η δημοφιλέστερη απάντηση που έδωσε η πλειοψηφία από τους 1.227 έλληνες που συμμετείχαν στην μελέτη «τι θεωρείτε πιο επικίνδυνο για την υγεία σας», μια έρευνα που διεξήγαγε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και παρουσιάσθηκεκατά τη διάρκεια του 2nd European Risk Summit με τίτλο “Living in an uncertain world. Risk Communication:Principles-Srategies-Tools”.

Δείτε τι απάντησαν:

το 98% των ερωτηθέντων θεωρεί πιο επικίνδυνο τη ρύπανση του περιβάλλοντος
95% τα χημικά κατάλοιπα στα τρόφιμα
91% το κάπνισμα
87,4% της επιδημίες,
82,4% τα γεννετικά τροποποιημένα τρόφιμα και το παθητικό κάπνισμα

Οσον αφορά στις απαντήσεις που έδωσαν σε σχέση με «τους κινδύνους που απειλούν την υγεία»:
80,3% πιστεύει ότι η η ελληνική πολιτεία και οι κρατικές δομές υγείας δεν είναι σε θέση να τους ελέγξουν
61,3% πιστεύει ότι ούτε ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να το πράξει,
49, 6% απάντησε ότι οι ειδικοί και οι επιστήμονες δεν παρουσιάζουν με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο τους κινδύνους που απειλούν την υγεία, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό…
66% πιστεύει ότι η παρουσίαση των κινδύνων για την υγεία από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν γίνεται με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο.

Παλαιότερα άρθρα: