Τι πρέπει να ξέρετε για εισιτήρια και πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς

????????? ??? ?????????? ??????? ??? ??????? ??????? ??? ?????? ??? ???????????/PHASMA/?.??????????
Διαβάστε επίσης

Τους τελευταίους μήνες, οι έλεγχοι εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας έχουν εντατικοποιηθεί με στόχο  την αύξηση των εσόδων που εισέρχονται στα ταμεία των συγκοινωνιακών φορέων.   Στις ερωταπαντήσεις που ακολουθούν μπορείτε να έχετε μια πλήρη εικόνα για όλα όσα πρέπει να ξέρετε αναφορικά με τα εισιτήρια και τα πρόστιμα  στα ΜΜΜ.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιβατών όσον αφορά την πληρωμή κομίστρου;

Όπως προβλέπεται από το νόμο  1214/81, οι επιβάτες των συγκοινωνιακών μέσων δημόσιας χρήσης οφείλουν να καταβάλλουν το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο της αντίστοιχης διαδρομής, να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής (εισιτήριο), όταν αυτό εκδοθεί (επικυρωθεί) καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, και να το επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση που τους ζητηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή.

Επίσης, απαγορεύεται η μεταβίβαση επί πληρωμή ή δωρεάν ενός επικυρωμένου ενιαίου εισιτηρίου από τον έναν επιβάτη στον άλλον, ή η χρήση ενός ήδη επικυρωμένου εισιτηρίου από άλλον επιβάτη σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, καθότι το μεταβιβαζόμενο εισιτήριο δεν αποτελεί πλέον έγκυρο τίτλο μεταφοράς.

Πού γίνονται έλεγχοι εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας;

Οι έλεγχοι εισιτηρίων γίνονται εντός των οχημάτων του κάθε μέσου. Επίσης, στους σταθμούς του Μετρό,του ΗΣΑΠ και του Προαστιακού, έλεγχοι μπορεί να γίνουν και στις αποβάθρες και γενικά τους χώρους εντός της «ζώνης ελέγχου εισιτηρίων», μετά δηλαδή από τα ακυρωτικά μηχανήματα.

Ποιοι κάνουν ελέγχους εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;

Οι έλεγχοι γίνονται από ελεγκτές εξουσιοδοτημένους από τον αρμόδιο φορέα (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και  εφοδιασμένους με ειδικό δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας ελεγκτή. Παρά τις εξαγγελίες για σύσταση ενιαίου σώματος ελέγχου εισιτηρίων από τον ΟΑΣΑ, μέχρι και σήμερα οι περισσότεροι ελεγκτές σε Λεωφορεία και Τρόλεϊ είναι οδηγοί οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους εθελοντικά, εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Ποια είναι η διαδικασία ενός ελέγχου εισιτηρίων;

Πριν την έναρξη του ελέγχου, οι ελεγκτές αναρτούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα που περιλαμβάνει τα στοιχεία τους. Γνωστοποιώντας την ιδιότητά τους, ζητούν από τους επιβάτες να επιδείξουν τα εισιτήρια ή τις κάρτες τους. Όταν ο έλεγχος γίνεται σε λεωφορείο ή τρόλεϊ οι ελεγκτές πρέπει να παρέχουν τον εύλογο χρόνο ώστε να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους όσοι επιβιβάζονται στην ίδια στάση με αυτούς. Στη συνέχεια, ζητούν από τον οδηγό να κλείσει τα ακυρωτικά μηχανήματα.

Κατά τη διενέργεια έλεγχου, οι ελεγκτές ζητούν από τους επιβάτες και ελέγχουν την εγκυρότητα του εισιτηρίου που τους επιδεικνύεται τα στοιχεία και την ώρα της ακύρωσης. Στην περίπτωση που ο επιβάτης φέρει μηνιαία ή ετήσια κάρτα, ο ελεγκτής ελέγχει την εγκυρότητα της κάρτας (εάν αναγράφει τα στοιχεία του κατόχου, εάν είναι σφραγισμένη), τη γνησιότητα και την ισχύ του κουπονιού που συνοδεύει υποχρεωτικά την κάρτα ,και ζητά αστυνομική ταυτότητα στην περίπτωση που εκτιμήσει ότι ο φέρων δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος.

Επίσης, ελέγχει το δικαιολογητικό που του επιδεικνύεται, στην περίπτωση που ο επιβάτης δικαιούται δωρεάν ή μειωμένη μετακίνηση.

Όταν κατά τον έλεγχο εξακριβωθεί παράβαση, (αν δηλαδή ο ελεγχόμενος επιβάτης δεν επιδείξει το νόμιμο κατά περίπτωση κόμιστρο ή διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί μη έγκυρο εισιτήριο, ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να εκδώσει Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός μητρώου του ελεγκτή, τα πλήρη στοιχεία του παραβάτη, ο τόπος και ο χρόνος της παράβασης και το οφειλόμενο ποσό του προστίμου.

 Τι θα συμβεί αν δεν έχω μαζί μου ταυτότητα;

Αν ο παραβάτης επιβάτης δεν έχει μαζί του ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, ή αρνηθεί να τα επιδείξει στους ελεγκτές αλλά παρόλα αυτά επιθυμεί να πληρώσει απευθείας το προβλεπόμενο πρόστιμο, τότε συντάσσεται κανονικά η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου, αναγράφοντας τα στοιχεία ταυτότητας τα οποία γνωστοποιούνται προφορικά.

Αν ο παραβάτης επιβάτης δεν θέλει να γνωστοποιήσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του αλλά παρόλα αυτά επιθυμεί να πληρώσει απευθείας το προβλεπόμενο πρόστιμο, τότε στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου, τα στοιχεία του αναγράφονται ως ΑΓΝΩΣΤΑ.

Αν ο παραβάτης επιβάτης δεν έχει μαζί του ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο και δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να πληρώσει απευθείας το προβλεπόμενο πρόστιμο, τότε ζητείται η συνδρομή αστυνομικού οργάνου για την εξακρίβωση των στοιχείων του.

Τι θα συμβεί αν αρνηθώ τον έλεγχο ή δεν δώσω τα στοιχεία μου στους ελεγκτές;

Η μη επίδειξη έγκυρου τίτλου μεταφοράς αποτελεί παράβαση και σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο. Ο παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλλει αμέσως το πρόστιμο, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου υπάλληλο την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης ο υπάλληλος ελεγκτής μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου.

 

Τι θα συμβεί αν αρνηθώ να παραλάβω την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου;

Αν ο παραβάτης επιβάτης, μετά την επίδειξη των στοιχείων του, αρνείται να υπογράψει την πράξη και να παραλάβει το προοριζόμενο για αυτόν αντίγραφο, ο ελεγκτής αναγράφει στην πράξη την φράση: «αρνήθηκε την υπογραφή και παραλαβή της πράξης αυτής» και υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα τα δυο αντίγραφα της πράξης.

 Έχει δικαίωμα ο ελεγκτής να παρακρατήσει την ταυτότητα, το διαβατήριο, ή την κάρτα απεριορίστων διαδρομών;

Δεν επιτρέπεται η παρακράτηση της κάρτας απεριορίστων διαδρομών ή του δελτίου μειωμένου εισιτηρίου, όταν το επιδεικνύει ο νόμιμος κάτοχος που έχει υποπέσει σε παράβαση. Επιτρέπεται η παρακράτηση μόνο όταν η χρήση των παραπάνω εντύπων γίνεται από άτομα διαφορετικά των εικονιζόμενων στο στέλεχος που φέρει την φωτογραφία του, ή είναι πλαστογραφημένα ή παραποιημένα. Σ’ αυτή την περίπτωση ζητούνται τα ακριβή στοιχεία, του κατόχου, βεβαιώνεται η παράβαση και υποβάλλεται πρόσθετη παρατήρηση για περαιτέρω ενέργειες του φορέα.

Δεν επιτρέπεται επίσης η παρακράτηση δημοσίων εγγράφων του επιβάτη-παραβάτη, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κτλ. Σε περίπτωση που από αμέλεια παραμείνουν στα χέρια του ελεγκτή δημόσια έγγραφα του επιβάτη, τότε ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Υπηρεσία του και να παραδώσει εκεί ή στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα το συντομότερο δυνατό τα έγγραφα αυτά.

Ποιο είναι το ύψος του προστίμου;

Το πρόστιμο ισούται με το 60πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου, ολόκληρου ή μειωμένου. Για επιβάτες σε Λεωφορεία, Τρόλεϊ, και Τραμ το πρόστιμο είναι 72€ και το μειωμένο 36€. Για επιβάτες σε Μετρό (μέχρι Κορωπί) και ΗΣΑΠ το πρόστιμο είναι 84€ και το μειωμένο 42€. Για επιβάτες του Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο, το πρόστιμο ισούται με το 20πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου. Για επιβάτες του Προαστιακού, το πρόστιμο εντός της αστικής ζώνης είναι 84€ και 42€. Εκτός της αστικής ζώνης προσαρμόζεται ανάλογα τη διαδρομή. (Μικρότερο αν ο επιβάτης προτίθεται να κατέβει στην επόμενη στάση.)

Πού μπορώ να πληρώσω το πρόστιμο;

Αν το πρόστιμο δεν πληρωθεί απευθείας, η πληρωμή του μπορεί να γίνει εντός 20 ημερών στα αρμόδια γραφεία πληρωμής προστίμων.

Μπορώ να πληρώσω το πρόστιμο μέσω τραπέζης ή ΕΛ.ΤΑ.;

Για πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΟΣΥ, είναι δυνατή η πληρωμή μέσω ταχυδρομικής επιταγής των ΕΛ.ΤΑ. Επίσης, για πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΣΤΑ.ΣΥ. είναι δυνατή η πληρωμή μέσω τραπέζης ή ταχυδρομικής επιταγής των ΕΛ.ΤΑ. Τα στοιχεία αναγράφονται στην  Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου.

 

Υπάρχει κάποια έκπτωση αν πληρώσω το πρόστιμο απευθείας;

Πρόσφατα, εξαγγέλθηκε από το υπουργείο Υποδομών πως τα πρόστιμα τα οποία θα εξοφλούνται άμεσα ή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους θα μειώνονται κατά 50%. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση του ΟΑΣΑ για την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Τι μπορώ να κάνω αν νομίζω ότι το πρόστιμο μου έχει επιβληθεί άδικα;

Ο επιβάτης θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στον φορέα που επέβαλε το πρόστιμο και να συμπληρώσει αίτηση παραπόνου που θα εξεταστεί από την Επιτροπή Διερεύνησης Παραπόνων Προστίμων.

Τι μπορώ να κάνω αν μου επιβληθεί πρόστιμο ενώ έχω αγοράσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών την οποία δεν είχα μαζί μου;

Σε αυτή την περίπτωση ο επιβάτης πρέπει να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο πληρωμής προστίμων με την την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου και την κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Εφόσον η κάρτα είναι έγκυρη και έχει ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη από την ημερομηνία επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο θα σβηστεί.

Τι μπορώ να κάνω αν είμαι δικαιούχος μειωμένου εισιτηρίου και παρόλα αυτά μου επιβληθεί πρόστιμο που αντιστοιχεί στην κανονική τιμή του εισιτηρίου;

Σε αυτή την περίπτωση ο επιβάτης πρέπει να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο πληρωμής προστίμων με την την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου και το αποδεικτικό δικαιούχου μειωμένου κομίστρου έτσι ώστε το πρόστιμο να προσαρμοστεί ανάλογα.

 Τι θα γίνει αν δεν πληρώσω το πρόστιμο;

Αν το πρόστιμο δεν πληρωθεί απευθείας ή εντός 20 ημερών από την ημερομηνία επιβολής του, η πράξη επιβολής προστίμου διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία υπάγεται ο παραβάτης για βεβαίωση. Το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνεται επί 10 φορές.

Παλαιότερα άρθρα:

27 απαντήσεις στο “Τι πρέπει να ξέρετε για εισιτήρια και πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς”

 1. α στο διαλο κι εσυ ρε! ναι, κατσε πληρωνε τους παπαρες! εαν ηταν συνεπεις στα ωραρια τους (και μιλαω για τα λεωφορεια) και δεν καθοντουσαν στην αφετηρια ν μιλανε και να πινουν φραπεδακι ενω οι αλλοι περιμενουν ν πανε στις δουλειες τους τοτε ναι, θα πληρωνα! και ας ΜΗ μιλησω για την τιμη του εισιτηριου που εχει ξεπερασει την υπερβολη!!! ενα 20λεπτο εισιτηριο, το χω κρατησει ακομα, ΚΕΙΜΗΛΙΟ εχει καταντησει! βλακα, ε βλακα!

 2. αν ειχε το εισητηριο φυσιολογικη τιμη, κ υπηρχαν κ δουλειες για τον κοσμο ωστε να εχει να πληρωσει το εισητηριο σε φυσιολογικη τιμη, τοτε οκ, να πληρωναμε. αν ειχε δουλειες με βασικο 900 ευρω, απο τα χαμηλοτερα στην ευρωπη ειναι . κ υπηρχαν δουλειες, κ το εισητηριο εκανε 0,20 λεπτα, τοτε οκ. αλλα με 1 ευρω εισητηριο κ χωρις δουλειες κ τον βασικο στα 439 ε αντε κ πανε χτυπα τη κεφαλα σου στο τοιχο ρε φιλε.

 3. οταν κατεβαινουμε, αφηνουμε το εισητηριο πανω στο μηχανηματακι που βγαζει εισητηρια, κυκλος ειναι, κ ετσι θα βρουμε κ εμεις εισητηριο πανω στο μηχανηματακι οταν ανεβουμε σε λεωφορειο.

 4. Παρολα αυτα να ξερεις οτι τα ΜΜΜ ακομα και μαυτην την τιμη του εισιτηριου δεν ειναι κερδοφορα. Δενμπορεις να φανταστεις ποσα δαπανηθηκαν για να φτιαχτουν τα δικτυα και ποσα δαπανουνται καθημερινα για να συντηρουνται(ανταλλακτικα, μηχανικοι, κλπ) γιαυτο αλλωστε ειναι και κρατικα!

 5. Η αντιμετώπιση των πραγμάτων που έχεις όπως και οι κοινωνικές σου αντιλήψεις είναι ένα είδος καθυστέρισης που έχει φέρει μία ολόκληρη χώρα εδώ που την έχει φέρει . Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις σαν εσένα Κύριε ή Κυρία που παίρνεις πάντοτε μετρό τρόλε’ι’ και λεωφορεία μαζί με τον καφέ της αρεσκείας σου + το εισητήριο . Πιστεύω ότι κάτι τέτοιοι άνθρωποι σαν εσένα είναι αυτοί οι οποίοι δεν δίνουν τσακιστή δεκάρα για τους υπόλοιπους γύρω σου και όταν έρθει η στιγμή που θα θελήσεις βοήθεια ελπίζω να ξέρεις οτι , ότι δίνεις παίρνεις . Απλά είσαι ανύπαρκτος για πολλούς μας .

 6. Kαταγγέλω το σαητ σας για προπαγανδίστικη ενημέρωση (τελείως αποπροσανατολιστικός τίτλος για τον εκφοβισμό του κοινού) ως και για παραπληροφόρηση .. Θα κινηθώ νομικά εναντίον σας για την παραπληροφόρηση του επιβατικού κοινού ως μέλος του κινήματος υπέρ των ελεύθερων μεταφορών στα μμμ.

  Όσα αναφέρει το εν λόγο δημοσίευμα είναι ανακριβή!

 7. εαν ενω εχω εισητηριο και λογο αργοπορειας των λεωφορειων (μου εχει τυχει περιμενωντας 55 λεπτα καθημερινη) ληξει το χρονικο οριο κατοχης του εισητηριου πρεπει να βγαλω καινουριο; διοτι δεν μπορω να δεχτω πως θα πληρωσω 2.80 για μια διαδρομη λογο της αμελειας των οδηγων και της μη ορθης προελευσης των λεωφορειων ! συγκεκριμενα σε μια παρομοια περιπτωση ο οδηγος που ζητησε το εισητηριο μου με αναγκασε να αποβιβασθω απο το λεωφορειο ενω περιμενα ηδη 55 λεπτα για να το παρω!

 8. Καλησπέρα σας,
  ενώ είχα εισητήριο 0,70 λεπτα(είμαι φοιτήτρια) δεν είχα μαζί μου το πάσο. με έγραψε και σαν δικαιολογία σημίωσε το ”δεν επέδειξε πάσο”. μου είπε ότι πρέπει να πάω στον κεραμεικό φωτοτυπία ταυτότητας και φωτοτυπία από το πάσο και του είπα ότι θα το κάνω απλά θα καθυστερήσω γιατί εκείνο το χρονικό διάστημα δούλευα πρωί και δεν γινότανε. Πήγα λοιπόν προχθες και έδειξα το πάσο και το έδωσα και σε φωτοτυπία μου, ήρθε λοιπόν ένα e-mail και μου λέει δεν έγινε δεκτό το αίτημά μου και πρέπει να πληρώσω 84ευρω. Πρώτον, αν πρέπει να πληρώσω γιατί καθυστέρησα να δείξω το πάσο γιατί να είναι 84ευρώ και όχι 42 ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΠΑΣΟ? και δεύτερον, γιατί να πληρώσω αφού ειητήριο είχα, το δελτιο πάσο δεν ειχα μαζι μου. Σας παρακαλώ απαντήστε μου γιατί πραγματικά είναι άδικο. ΕΙΧΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ και ΕΧΩ ΠΑΣΟ. 84 ΕΥΡΩ ΓΙΑΤΙ??????

  σημ: δεν θυμάμαι να γράφει κάπου πάνω το ροζ χαρτάκι ποσό που θα πρέπει να πληρώσω.

 9. καλησπερα Παναγιωτα! εχεις απολυτο δικιο, κανονικα δεν επρεπε να σου επιβληθει προστιμο αφου ειχες εισητηριο κ εδειξες κ το πασο σου (εστω και καθυστερημενα). Παρ’ ολα αυτα, επειδη ζουμε στη χωρα του παραλογου, το μονο που θα μπορουσες να κανεις ειναι να πας στα κεντρικα κ να προσπαθησεις να βρεις εναν συζητησιμο ανθρωπο ετσι ωστε να λυθει το θεμα σου χωρις πολλα παρατραγουδα!

 10. AUTO POU DEN ANAFERETAI, EINAI PWS AN OI ELEGTES SE PIASOUN DEN EXOUN TO DIKAIWMA NA SE KRATHSOUN MEXRI NA ERTHEI H ASTYNOMIA OUTE NA SOU APAGOREPSOUN NA FYGEIS. OUTE MPOROUN NA SE PSAKSOUN GIA NA DOUN AN EXEIS LEFTA H TAYTOTHTA PANW SOU. OPOTE APLA SE PIANOUN, ESU LES DEN EXW LEFTA K TAUTOTHTA KAI FEUGEIS…DEN EXOUN NOMIKA TO DIKAIWMA NA SOU KANOUN TIPOTA, MONO NA FWNAKSOUN ASTYNOMIA ;)

 11. φιλος δουλευε στην συντηριση λεωφορειων και μου ειπε οτι επερνε 700 (πριν 1 χρονο ) 7-9 πινανε τον καφε τους και διαβαζανε εφημεριδουλα 9-12 αραζανε 12-2 κολατσιο 2-3 μεσημεριανο 3-4 δουλεια 4-5 αναμονη για να σχολασουνε και τωρα μου λες οτι δεν ειναι κερδοφορα … κρεμαλεςς

 12. Παιδιά εμένα προχθές με πιάσαν ελεγχτες..Έχω κάρτα απεριορίστων διαδρομών την οποία απο αφέλεια μου την είχα αφήσει σπίτι…Εγώ είμαι ανήλικη για να μην τα πολυλογώ μπαίνουν μέσα ζητάνε εισητηρια,ερχεται σε μενα ο ενας μου ζηταει του λεω δεν εχω…Μου λεει ταυτοτητα,κι απανταω δεν εχω κι μου λεει γιατι;Κι του λεω το θεωρεις φυσικο να κουβαλαει ενα 16χρονο ταυτοτητα μαζι του;Κι μου λεει το πρόστιμο είναι 18 ευρώ εχεις να τα πληρώσεις;Κι του λέω συγνωμη εκτος οτι εχω κάρτα κι δεν την εχω μαζι κανονικά το πρόστιμο που μ αντιστοιχεί είναι 32 ευρω,γιατί μ λετε 18;Κι η απαντηση ηταν καλα δωσε 1,40 να σ κοψω εισητηριο να τελειωνουμε κι μην ρωτας πολλα…Δεν ειμ η μονη περιπτωση…Πολλοι ελεγχτες ζητανε λιγοτερα χρηματα για να μην γραψουν τους πολιτες…Ανήκουστα πραγματα…Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτα…

 13. να παρτα βλακα!!! αρκετα λεφτα εχουμε δωσει τοσα χρονια σιγα μην πληρωνουμε εμεις για να τα τρωνε αυτοι!!! και σιγα τη συγκοινωνια που εχουμε για τον π..τσο ειναι!!!

 14. ξυλο στους ελεγχτες!!! δεν δινουμε φραγκο!!! ολα μας τα πηρε το κωλοκρατος! βρειτε μας δουλεια αν θελετε να πλρωνουμε εισητηρια! δεν θα πληρωνουμε σαν ζωα καθε μερα για να παμε στα σχολεια και στις σχολες μας! αισχος!!!

 15. Εχω να κανω μια ερωτηση για ενα σκηνικο που συνεβει χθες στο 11αρι. Ημασταν λιγο πριν τη σταση που κανει Ομονοια (πριν την πατησιων) και στο υψος του Ρεξ χωρις να υπαρχει σταση το λεωφορειο ανοιξε τις πορτες του μπηκαν 3 ελεγκτες που φωναζαν να επιδειξουμε τα εισητηρια μας, με μια φόρα λες και ηταν μπατσοι με καταγγελία ξερω γω…. Εκαναν ελεγχο και ειχαν μαζι τους και εναν που τον ειπαν ‘προισταμενο’ και οκ επιασαν 2 ατομα. Η ερωτηση μου ειναι αν ειναι νομιμο να μπαινει ελεγκτης στη μεση του πουθενα (εννοω οχι απο σταση κανονικη). Μου φανηκε τραγικο εκει που ο αλλος ετοιμαζεται να κατεβει ας πουμε στην επομενη σταση να μπουκαρουν με απιστευτη ‘φουρια’ 3 ελεγκτες χωρις το λεωφορειο να εχει κανει σταση ουτε να βρισκεται καν κοντα στη σταση του.

 16. Επηδει στις μερες μας ακουμε πολλα…μπορω να ζητησω καποιο εγγραφο απο τον αρμοδιο ελεγκτη το οποιο μου γνοστοποιει πως οντως ειναι ελεγκτης και εχει δικαιωμα να δει τα προσωπικα μου στοιχεια? Ειναι υποχρεομενος σε αυτο? δηλαδη οπως εγω ου δειχνω τα δικα μου στοιχεια… να μου δειξει και αυτος τα δικα του ?

 17. Να σε ρωτησω κάτι όταν πηγες στον κεραμεικό και εδειξες το πάσο θυμάσαι ν σου δωσαν κάποια βεβαίωση η κάτι? Εγώ έδειξαν απλα το πάσο μου ειπαν οτι είμαι εντάξει κα εφυγα και τώρα σαν εσένα μου ήρθε χαρτι οτι χρωστάω 72€
  H περίπτωση μου είναι ίδια με την δική σου.

 18. τελικα βρηκες ακρη? Επαθα ακριβως το ιδιο… και περιμενω τη δευτερα να κατεβω να δω τι θα γινει.
  Οταν πηγες και εδειξες το πασο, σου κρατησαν το ροζ χαρτι? δλδ το προστιμο? ή απλα το εδειξες και σου ειπαν φυγε..?

 19. τελικα βρηκες ακρη? Επαθα ακριβως το ιδιο… και περιμενω τη δευτερα να κατεβω να δω τι θα γινει.
  Οταν πηγες και εδειξες το πασο, σου κρατησαν το ροζ χαρτι? δλδ το προστιμο? ή απλα το εδειξες και σου ειπαν φυγε..?

 20. ειμαι φοιτητης και δεν εχω παραλαβει το πασο μου ακομα μπορω να πληρωσω 18 αντι για 72 ευρω αν δειξω βεβαιωση σπουδων?

 21. Ειμαι καλυμενος σε περιπτωση που μου γινει ελεγχος και δειξω εισητηριο που φαινεται πως ειναι επικυρωμενο αλλα δεν ειναι ευαναγνωστο λογω κακης εκτυπωσης(κακοσυντηρημενα μηχανηματα σταθμου Κορωπι);

Σχολιάστε