Τι προβλέπει η συλλογική σύμβαση των εργαζομένων στη ΔΕΗ

Διαβάστε επίσης

Η πρώτη συλλογική σύμβαση που υπογράφεται σε δημόσια εταιρεία μετά τις εκλογές και προβλέπει έμμεσες αυξήσεις, αλλά και εγγυήσεις ότι δεν θα γίνει καμία απόλυση για «οικονομοτεχνικούς λόγους», είναι αυτή που υπεγράφη μεταξύ της διοίκησης της ΔΕΗ με την ΓΕΝΟΠ την περασμένη Παρασκευή.

Η νέα συλλογική σύμβαση τριετούς διάρκεια,ς διασφαλίζει εργασιακή ειρήνη σε έναν κρίσιμο τομέα για τη λειτουργία της οικονομίας, δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για το προσωπικό της επιχείρησης ενώ παρέχει και έμμεση αύξηση αποδοχών τους.

Συγκεκριμένα η νέα συλλογική σύμβαση:

1. Προβλέπει τη χορήγηση τροφείου ύψους 6 ευρώ την ημέρα για κάθε μέρα φυσικής εργασίας στη ΔΕΗ, με σκοπό «την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας». Τα 150 ευρώ μηνιαίως αντιστοιχούν σε αύξηση 8 έως 10% για το μέσο μισθό της ΔΕΗ

2. Διασφαλίζει ότι δε γίνεται καμία απολύτως μείωση στους μισθούς

3. Δεσμεύει τη ΔΕΗ να μην προχωρήσει σε καμία απόλυση εργαζομένου για οικονομοτεχνικούς λόγους

4. Υποχρεώνει τη ΔΕΗ  να καταβάλει επίδομα ευδόκιμης παραμονής (μέχρι τώρα κατέβαλε το επίδομα αυτό από ελευθεριότητα). Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος εργαζόμενος έχει εξαντλήσει τη μισθολογική του εξέλιξη, θα λαμβάνει υποχρεωτικά μισό κλιμάκιο

5. Καθιερώνει ειδική άδεια 4 ημερών ετησίως για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην εξυπηρέτηση πελατών (front office) της επιχείρησης

6. Χορηγεί επίσης, ημερήσιο επίδομα μέχρι 5 ευρώ για κάθε μέρα πραγματικής απασχόλησης, στους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση πελατών, αλλά μετά τη λήξη του Μεσοπρόθεσμου.

7. Διευρύνει τη μισθολογική εξέλιξη όλων των Κατηγοριών του τακτικού προσωπικού της Εταιρείας κατά ένα μισθολογικό κλιμάκιο μετά τη λήξη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Μεγάλης σημασίας για τη συνέχιση της δραστηριότητας της ΓΕΝΟΠ, η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα βιωσιμότητας λόγω του μεγάλου οικονομικού ανοίγματος (πρόσφατα είχε λάβει και δάνειο ύψους 500 χιλιάδων ευρώ) είναι και η πρόβλεψη της σύμβασης για παρακράτηση από τη μισθοδοσία των εργαζομένων 2 ευρώ μηνιαίως ως έκτακτη συνδικαλιστική εισφορά. Το ποσό θα αποδίδεται κάθε μήνα και για όλη τη διάρκεια ισχύος της ΕΣΣΕ στη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

Παλαιότερα άρθρα: