Το Έργο Χρυσού Περάματος στη Θράκη

Διαβάστε επίσης

Ο σκοπός της επένδυσης είναι η εκμετάλλευση στο Πέραμα του νομού Έβρου 9,4 εκατομμυρίων τόνων οξειδωμένου μεταλλεύματος που περιέχει κατά μέσο όρο 3,2 γραμμάρια ανά τόνο χρυσό και 4,2 γραμμάρια ανά τόνο άργυρο. Συνολικά η επένδυση στο Πέραμα Έβρου θα δημιουργήσει μεταλλευτικές εγκαταστάσεις ικανές να παράξουν 966.000 ουγκιές χρυσού και 1.129.000 ουγκιές αργύρου.

Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά την απασχόληση 200 αμέσως και 800 εμμέσως εργαζομένων στο έργο. Οι θέσεις εργασίας αυτές αφορούν και εξειδικευμένο προσωπικό βελτιώνοντας μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης το εργατικό δυναμικό της περιοχής και δίνοντας κίνητρα σε νέους επιστήμονες να μείνουν στην περιοχή. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής εξαιτίας των υψηλών δαπανών για προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την κατασκευή και την λειτουργία του έργου. Ενδεικτικά, με βάση τον τελευταίο προϋπολογισμό το κόστος κατασκευής του έργου θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε δύο έτη και περισσότερο από το 80% του ποσού αυτού θα δαπανηθεί για την συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις. Τέλος η Τρίτη κατηγορία αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη της εταιρείας που με βάση έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο που εξαρτάται από την τιμή του χρυσού, η εταιρεία θα αποδίδει στην τοπική κοινωνία πλέον του ενός εκατομμυρίου ευρώ τον χρόνο για έργα υποδομής, κοινωφελείς δράσεις κ.α. Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η επιχείρηση θα δώσει στην τοπική κοινωνία 1000 καλά αμειβόμενες, καλά εκπαιδευμένες και σταθερές θέσεις εργασίας, πρωτοφανή για την  περιοχή οικονομική ανάπτυξη μέσω προμηθειών και συνεργασιών και δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της ζωής όλων των πολιτών μέσω έργων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η φορολογία για το έργο του Περάματος στα 8 χρόνια για τα οποία με βάση την μελέτη θα υπάρξει εκμετάλλευση του κοιτάσματος θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ με βάση τους τρέχοντες φορολογικούς συντελεστές. Επιπλέον οι λειτουργικές δαπάνες ξεπερνούν τα 187 εκατομμύρια ευρώ. Σε έμμεσο επίπεδο, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, η έμμεση φορολόγηση και η ώθηση στο εμπορικό ισοζύγιο μέσω των εξαγωγών το καθένα ξεχωριστά αποτελούν σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία.

Σε κάθε περιγραφή της περιοχής της Θράκης η περιοχή χαρακτηρίζεται από απουσία επενδύσεων, υψηλή ανεργία, περιορισμένες δημόσιες επενδύσεις και σημαντική γήρανση του πληθυσμού. Η επένδυση στο Πέραμα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για προσέλκυση νέων επενδύσεων στην περιοχή καθώς θα προσελκύσει εργατικό δυναμικό ικανό να στελεχώσει μεγάλες εταιρείες, και προμηθευτές ικανούς να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες ανάγκες. Επιπλέον δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε νέοι εργαζόμενοι να μείνουν στην περιοχή και συνεπακόλουθα να μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας. Σχετικά με τις χαμηλές δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, σε μικρό αλλά υπολογίσιμο βαθμό τα περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ που υπολογίζονται τα κεφάλαια της εταιρικές υπευθυνότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να συγχρηματοδοτηθούν έργα υποδομής.

Η επένδυση καθυστερεί για πολιτικούς λόγους καθώς το έργο έχει κριθεί ως στρατηγική επένδυση για την χώρα, έχει ενταχθεί στο fast track, έχει περάσει από όλες τις φάσεις έγκρισης από υπηρεσιακούς φορείς και έχει ολοκληρωθεί και η δημόσια διαβούλευση.

Παλαιότερα άρθρα: