Το κόλπο του Δημοσίου για απευθείας αναθέσεις: Ο χειμώνας «βαφτίζεται» απρόβλεπτο γεγονός και ακυρώνεται ο διαγωνισμός – Ποιοι είναι οι… πρωταθλητές

Διαβάστε επίσης

Απίστευτα και όμως… ελληνικά τεχνάσματα μηχανεύονται κρατικοί φορείς, ώστε να παρακάμψουν το νόμο για τις προμήθειες και να προχωρήσουν σε απευθείας αναθέσεις, προκειμένου να πάρουν έγκριση, όπως προκύπτει από τα αιτήματα που καταθέτουν στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Έξι στα δέκα αιτήματα αυτού του είδους απορρίπτονται, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τα βασικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα εκείνο του απρόβλεπτου γεγονότος που προκαλεί εξαιρετικά κατεπείγουσες ανάγκες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ακριτικού δήμου της Θράκης το οποίο αναφέρει σε σχετικό της δημοσίευμα η «Καθημερινή». Ο συγκεκριμένος δήμος ζήτησε να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση καύσιμα για τις ανάγκες θέρμανσης των σχολείων, το οποίο απορρίφθηκε όμως γιατί η έλευση του χειμώνα σαφώς και δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτο γεγονός.

Συνήθης πρακτική είναι επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα, έργα να εμφανίζονται ως συμπληρωματικά, προκειμένου να ανατεθούν απευθείας, ενώ στην πραγματικότητα είναι καινούρια. Οπως το αίτημα υπουργείου για συμπληρωματική, όπως τη χαρακτήριζε, μελέτη για έργο κατασκευής φράγματος, αλλά απορρίφθηκε γιατί αυτή προέβλεπε την κατασκευή του φράγματος σε άλλη θέση.

Συχνά είναι και τα αιτήματα να γίνουν απευθείας αναθέσεις γιατί οι διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν κηρύχθηκαν άγονοι, αλλά η ΕΑΑΔΣΥ διαπιστώνει ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν είχαν τηρηθεί σωστά οι όροι των διαγωνισμών. Κάτι που μπορεί να οφείλεται σε πλημμελή γνώση της νομοθεσίας, αλλά ταυτόχρονα κινεί υποψίες για το αν πρόκειται για σκοπιμότητα καθώς παρατηρείται συχνά η επανάληψή του όχι μόνο από μικρούς ΟΤΑ, αλλά και από υπουργεία και περιφέρειες.

Οι «πρωταθλητές» στις απευθείας αναθέσεις είναι τα νοσοκομεία και οι δήμοι. Μάλιστα, για να περιοριστεί το φαινόμενο διαφθοράς στο χώρο των προμηθειών στην Υγεία, η ΕΑΑΔΣΥ έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας με την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, για την αναμόρφωση του νομικού συστήματος.

Παλαιότερα άρθρα: