Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Attica ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε επίσης

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την 26Η Ιουνίου 2018, συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

– Κυριάκος Δ. Μάγειρας Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

– Μιχάλης Γ. Σακέλλης Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Σπυρίδων Χ. Πασχάλης Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

– Ηρακλής Ι. Σιμιτσιδέλλης Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

– Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος

– Αναστάσιος Γ. Κυπριανίδης Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Παλαιότερα άρθρα: