Το ΤΙΜΑ και οι σημαντικές δωρεές…

Διαβάστε επίσης

Από Illuminati

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού, και των επιστημών.

Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί ελληνικούς και ελληνικού ενδιαφέροντος μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Δεν δέχεται αιτήματα από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες.

Οι αιτήσεις για δωρεές πρέπει να περιλαμβάνουν:

Περιγραφή του οργανισμού (η οποία να περιλαμβάνει το έτος ίδρυσης, το σκοπό, τις δραστηριότητες/προγράμματα και τους επωφελούμενους).
Περιγραφή του αιτήματος (η οποία να περιλαμβάνει το σκοπό, τους επωφελούμενους και το χρονοδιάγραμμα).
Άτομο επικοινωνίας.

Το Ίδρυμα αξιολογεί αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όλα τα αιτήματα λαμβάνουν γραπτή απάντηση.

Οι υποβολές των αιτημάτων γίνονται δεκτές στο: info@timafoundation.org

Παλαιότερα άρθρα: