“Τραγική η κατάσταση για τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ”‏

Διαβάστε επίσης

Μετά την υπογραφή της νέας τριετoύς σύμβασης εργασίας στον ΟΤΕ που άφησε σε δεύτερη μοίρα τους χιλιάδες εργαζόμενους της θυγατρικής OTEPLUS του ΟΤΕ που εργάζονται στα call centers, οι οποίοι στην συντριπτική πλειοψηφία πτυχιούχοι (υπάρχουν αρκετοί και με μεταπτυχιακά) που έχουν προσληφθεί είτε προ μνημονίου είτε αρχές του 2012 μετά από γραπτό διαγωνισμό τον Δεκέμβριο το 2011 , εργάζονται ( είτε με πλήρη είτε στην πλειοψηφία με μερική απασχόληση , με τους κατώτερους μισθούς του δεύτερου μνημονίου και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κυρίως εξάμηνες , χωρίς να αναγνωρίζονται πτυχία ) κάτω από πολύ διαφορετικές και αντίξοες συνθήκες και έχοντας υποστεί απίστευτο εργασιακό «Bulling» από τους μόνιμους συναδέλφους και κυρίως χωρίς προοπτικές εξέλιξης λόγω του τύπου των συμβάσεων.

Ένα μεγάλο μέρος της κερδοφορίας του ομίλου οφείλεται τους εργαζόμενους αυτούς , οι οποίοι δουλεύουν εδώ και πολύ καιρό υπερωρίες για να επιτυγχάνονται οι στόχοι χωρίς να υπάρχει αναγνώριση στην πράξη για το έργο τους ούτε από την διοίκηση ούτε από τα σωματεία των εργαζομένων του Ομίλου.

Είμαστε εργαζόμενοι στην εταιρεία OTEplus θυγατρική του ομίλου ΟΤΕ. Την Τετάρτη 11/2/2015 και ενώ οι συμβάσεις μας λήγουν τέλη Μαρτίου (συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως επί το πλείστον) η διοίκηση της εταιρείας ΟΤΕ μας ανακοίνωσε ότι θα γίνει η μεταφορά μας από 1η Μάρτη σε άλλη, θυγατρική εταιρεία της Cosmote πλέον (και όχι του ΟΤΕ που ήταν η ΟΤΕPlus) την ήδη υπάρχουσα με έδρα τον Αγ. Στέφανο Ε-VALUE (θυγατρική της θυγατρικής- και με διοικητικό συμβούλιο εκτός ΟΤΕ) από την 1η Μαρτίου.

Σαν αποκορύφωμα στις τελευταίες μέρες και αιφνιδιαστικά ενώ η σύμβασή μας με την ΟΤΕplus λήγει 31/3, μας ζητήθηκε από την διοίκηση να υπογράψουμε παραίτηση και κατόπιν πρόσληψη στην άλλη θυγατρική του ομίλου την E-value συνεχίζοντας τον εμπαιγμό μας με χαμηλούς μισθούς σε σχέση με παλιότερους μόνιμους υπαλλήλους αντίστοιχων προσόντων, χωρίς ξεκάθαρο έργο απασχόλησης , χωρίς αναγνώριση των πτυχίων (κάτι που ήταν προαπαιτούμενο για την πρόσληψη μας ), με 5μερη μεν απασχόληση αλλά χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν δουλεύουν σαββατοκύριακα ή όχι , με μηδαμινές ευκαιρίες εξέλιξης στον όμιλο ,χωρίς να αμείβονται επιδόματα (τριετίας, πτυχίων , γάμου, τέκνων) που πληρώνονται στους εργαζόμενους που είναι ή που έγιναν ΟΤΕ

Να σημειωθεί ότι στη νέα εταιρεία εντάσσονται όλα τα τηλεφωνικά κέντρα της OTEplus, και για Πάτρα και για Θεσσαλονίκη (πάνω από 1000 άτομα= πάνω από 1000 οικογένειες).

Έπειτα από πιέσεις, μας έδωσαν τις ατομικές συμβάσεις εκτρώματα αορίστου χρόνου. Απευθυνθήκαμε σε δικηγόρους και εργατολόγους οι οποίοι μας είπαν πως με αυτές τις συμβάσεις περνάμε σε ένα εργασιακό καθεστώς πολύ χειρότερο από το προηγούμενο καθώς δημιουργούνται πολλά ζητήματα όπως τα ακόλουθα:

1. Ως έδρα εργασίας ορίζεται όλη η Ελλάδα. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταθέσει οποιαδήποτε στιγμή τον εργαζόμενο χωρίς τη συναίνεσή του, χωρίς κάποια ορισμένα κριτήρια.(κ παρόλο που με ένα εικονικό παράρτημα που δεν ενσωματώνεται στη σύμβαση αλλά επισυνάπτεται συμπληρωματικά αναφέρουν πως δεν έχουν τέτοια διάθεση.

2. Αφήνεται μετέωρο αν το ποσό του μισθού που αναγράφεται είναι για τις συγκεκριμένες ώρες εργασίας καθώς ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να τις μεταβάλλει κατά το δοκούν.

3. Δεν ορίζεται πως και αν θα πληρώνονται τα εξαιρέσιμα, η υπερεργασία (μεγάλο ποσοστό εξάωρων εργαζομένων δουλεύει οκτάωρο με υπερεργασία χωρίς να μας κάνουν οκτάωρους ), τα δώρα, τα νυκτερινά. Δικηγόρος μας ανέφερε ότι ποσοστό των παραπάνω πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται στη λεγόμενη οικειοθελή παραχώρηση της εταιρείας.

4. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την ειδικότητα, το είδος και τις ώρες της εργασίας όποτε θελήσει, μονομερώς.

5. Δεν ορίζεται αν θα δουλεύουμε αποκλειστικά και μόνο για έργα ΟΤΕ καθώς η εταιρεία E-value αναλαμβάνει και έργα για τους παρακάτω: ORIFLAME, EUROBANK, ΕΟΠΠΥ κ.α.. Η διοίκηση μας είπε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να αναγραφεί στο κυρίως σώμα της σύμβασης και πρέπει να βασιστούμε στην προφορική τους υπόσχεση και πως θα διορθωθεί με πρόσθετο παράρτημα και όχι στο κυρίως σώμα της σύμβασης όπως όφειλαν.

6. Συμψηφίζει στο συνολικό μισθό που αναγράφει η σύμβαση, όλα τα υπάρχοντα δικαιώματα (πχ τριετίες, οικογενειακό επίδομα, ανθυγιεινό κτλ), αναφέροντας και όσα πιθανόν να αποκτηθούν στο μέλλον είτε από την Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είτε λόγω μεταβολής της κατάστασης του εργαζόμενου, ο εργαζόμενος θα συνεχίζει να παίρνει τα όσα αναγράφει η παρούσα σύμβαση χωρίς καμία μεταβολή .

7. Επιτρέπει την εκ περιτροπής εργασία.

8. Υπογράψαμε συμβάσεις E-Value ( με σφραγίδα E-value που συστήνεται με διοικητικό συμβούλιο εκτός ΟΤΕ)

9. Μετονόμασαν αργότερα την εταιρία σύμφωνα με δελτία τύπου σε Cosmote Ε-value, χωρίς να μας ειδοποιήσουν να υπογράψουμε νέα σύμβαση που θα αναγράφεται εργοδότρια εταιρία η Cosmote-Ε-value ,όπως προβλέπει και η ισχύουσα νομοθεσία, και όχι μόνο Ε-value όπου έχουμε υπογράψει τώρα , διότι αλλαγή επωνυμίας προβλέπει αλλαγή σύσταση εταιρίας ( άλλο αφμ, άλλο διοικητικό συμβούλιο ,άλλο καταστατικό ,άλλες σφραγίδες κτλ)

10. Μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε ποιοι υπάλληλοι του ΟΤΕ είναι μέτοχοι της Ε-value (βλέπε ισολογισμό Ε-value όπως δημοσιεύεται στο www.express.gr ) και οδηγούν το προσωπικό στη συγκεκριμένη θυγατρική, στην οποία είναι οι ίδιοι μέτοχοι, χωρίς να έχουν καμία επαφή με τους εργαζόμενους, χωρίς να τους προσφέρουν κανένα δικαίωμα και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στελέχη του ΟΤΕ στο διοικητικό συμβούλιο της επονομασθείσας εταιρίας όπως συνέβαινε με την ΟΤΕplus.

Να σημειωθεί ότι τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκαν και μετακινήσεις εκλεκτών παιδιών με πολιτικά κριτήρια από τα τηλεφωνικά κέντρα σε θέσεις άλλων τμημάτων έτσι ώστε να αποφευχθεί η ένταξη τους στην καινούργια εταιρεία και μάλιστα χωρίς κανένα κριτήριο (αξιολόγηση εργαζομένου, πτυχία κτλ), και χωρίς καμία εσωτερική προκήρυξη όπως όφειλαν να κάνουν .

Θα σας παρακαλούσαμε πολύ αν μπορούσατε να γράψετε κάποια βάσιμα πράγματα στο site σας ( αν κ γνωριζουμε πως ο συγκεκριμενος παροχος ειναι χορηγος για πολλά blogs-αναλωγιστειτε όμως τις 1000 οικογένειες που πεταγονται εκτος ΟΤΕ), για τον αναγκαστικό διωγμό που βιώνουμε ( όπως την κατάσταση την περιγράφουν όλα τα blogs πατώντας “αναταραχή στα call center oteplus σας εμφανιζει όλες τις σχετικές καταγγελίες), καθώς τις τελευταίες μέρες δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα και ζητάμε τη υποστήριξη σας και την συμπαράσταση σας στη δύσκολη και απελπιστική αυτή κατάσταση που βιώνουμε.

Αναγνώστες-εργαζόμενοι ΟΤΕplus

Παλαιότερα άρθρα: