Τραστ τραπεζιτών για την έκρηξη των “κόκκινων” δανείων

Διαβάστε επίσης

Η εκτίναξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα από το 24,2% στο τέλος του 2012 στο 29% στο τέλος του α΄ 3μήνου του 2013, σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ, έχει πανικοβάλει τόσο την Αθήνα και τις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως τους Έλληνες τραπεζίτες.

Έντρομοι μήπως η αδυναμία των δανειοληπτών να εξυπηρετούν τα δάνειά τους «ροκανίζει» την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οι τραπεζίτες συγκρότησαν ήδη κοινό μέτωπο. Στόχος τους είναι η συγκρότηση ενός συστήματος κοινής αντιμετώπισης που θα λειτουργεί στην ουσία ως “bad bank”. Οι εξελίξεις αυτές θα σχετίζονται με την διαχείριση των προβληματικών δανείων μέσω μίας κοινής βάσης δεδομένων.

Οι τράπεζες θέλουν να εντοπίσουν τους δανειολήπτες που διαθέτουν προβληματικά δάνεια σε περισσότερες από μία τράπεζες. Σύμφωνα με τις αρχικές κατευθύνσεις του σχεδίου, οι κοινοί πελάτες θα εντοπίζονται και στη συνέχεια οι εμπλεκόμενες τράπεζες θα ακολουθούν κοινή γραμμή: 1)είτε θα γίνεται προσπάθεια “αναβίωσης” του δανείου με ρυθμίσεις και διευκολύνσεις , 2) είτε θα αναζητούνται τρόποι είσπραξης μέρους των κοινών απαιτήσεων, 3) ενδέχεται να υπάρξουν και αποφάσεις για “κούρεμα”, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι θα αφορούν δάνεια που θεωρούνται πλέον “νεκρά”.

Νομικοί κύκλοι θεωρούν ότι η κοινή αντιμετώπιση των δανειοληπτών και η «ενοποίηση» των δανείων είναι αμφιλεγόμενη διαδικασία διότι ενέχει στοιχεία τραστ και οι ενέργειες μπορεί να προσβληθούν δικαστικά σε αυτή τη βάση…

Παλαιότερα άρθρα: