ΤτΕ: Μειώθηκαν δραστικά τα επιτόκια χορηγήσεων τον Φεβρουάριο

Διαβάστε επίσης

Βάσει μίας νέας μελέτης της Τράπεζας της Ελλάδος, έκλεισε ελαφρώς η ψαλίδα των επιτοκίων τον Φεβρουάριο, καθώς τα επιτόκια των χορηγήσεων έμειναν αμετάβλητα ενώ τα επιτόκια των καταθέσεων μειώθηκαν. Έτσι, η μεταξύ τους διαφορά μειώθηκε στο 4,21% από 4,54% που ήταν στο τέλος Ιανουαρίου.

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,31% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,67%.

Στο σκέλος των δανείων το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,34% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,52%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,54%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 0,14% και διαμορφώθηκε στο 7,56%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων και το μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκαν στο 5,67% και 7,28% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 0,72% έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,08%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε οριακά έναντι του προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,17%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 0,22% και διαμορφώθηκε στο 4,79%, και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 0,83% και διαμορφώθηκε στο 3,89%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε οριακά και διαμορφώθηκε στο 2,67%.

Παλαιότερα άρθρα: