Βελτιωμένες επιδόσεις στους δείκτες ESG πέτυχε η Mytilineos

Διαβάστε επίσης

H εταιρεία συγκαταλέγεται στις λίγες στη χώρα μας που έχουν υιοθετήσει τα κριτήρια ESG. Ποιες είναι οι επιδόσεις της. Οι συγκρίσεις με τους διεθνείς μέσους όρους.

Σημαντικές επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης κατέγραψε η Mytilineos το 2020, με αξιοσημείωτη βελτίωση συγκριτικά με τις αντίστοιχες του 2019. Πρόκειται για μετρήσιμες επιδόσεις, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια των τριών αυτών δεικτών (KPIs), που συναποτελούν τις πληροφορίες ESG.

Οι δείκτες αυτοί έχουν αναχθεί πλέον σε «σήμα» για την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Είναι μια διεθνής πρακτική, που προσδιορίζει το αν μια εταιρία θα μπει στο ραντάρ των επενδυτών, οι οποίοι δεν αρκούνται μόνον στην ανάγνωση των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Αυτό που τους ενδιαφέρει πρώτιστα σε μακροπρόθεσμη βάση είναι κατά πόσο μία εταιρία αποδίδει σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος, το ανθρώπινο δυναμικό της, τις τοπικές κοινωνίες όπου αναπτύσσει τη δραστηριότητα της, την εταιρική φιλοσοφία της, στοιχεία που συνιστούν προστιθέμενη αξία και «κλειδώνουν» τις μελλοντικές αποδόσεις.

H Mytilineos συγκαταλέγεται στις λίγες, τουλάχιστον ως τώρα, ελληνικές εταιρίες, που έχουν υιοθετήσει τα κριτήρια ESG, καθώς η εφαρμογή τους στη χώρα μας παραμένει σε πρώιμο στάδιο. Η μεγάλη σημασία του τομέα ESG αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών μελετά την εισαγωγή ενός νέου δείκτη ESG, με στόχο να συνδράμει τους επενδυτές στο να εντοπίζουν εταιρίες με τις καλύτερες επιδόσεις στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Με βάση τον δείκτη KPI για το Περιβάλλον, η Mytilineos το 2020 αύξησε την ηλεκτρική παραγωγή της από ΑΠΕ κατά 38%, περιόρισε περαιτέρω τις εκπομπές CO2 κατά 4% και άλλων εκπομπών ρύπων (οξείδια) κατά 10%, αύξησε τις περιβαλλοντικές δαπάνες κατά 17%, ενίσχυσε την υγειονομική ταφή αποβλήτων κατά 39%, βελτίωσε κατά 4% την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων, διατήρησε σχεδόν σταθερή την κατανάλωση νερού και αύξησε κατά 83,3% την αποκατάσταση περιοχών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εξορυκτική διαδικασία.

Εξίσου σημαντικές πληροφορίες δίδονται για την εταιρία με βάση τον κοινωνικό δείκτη. Η συνολική απασχόληση στον όμιλο αυξήθηκε πάνω από 5%, το ποσοστό διατήρησης εργαζομένων φθάνει στο 91,5%, οι χαμένες ώρες λόγω ατυχημάτων ήταν μόλις 9, η κινητικότητα εργαζομένων αυξήθηκε κατά 6%, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης γυναικών στον όμιλο υπολογίζεται στο 19% και των γυναικών σε θέσεις ευθύνης σε 19,4%, δεν έχει εντοπιστεί κανένα ζήτημα παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων και διακρίσεων, διατέθηκαν 3,2 εκατ. ευρώ για επενδύσεις με κοινωνικό πρόσημο και είναι μηδενικά τα περιστατικά μη συμμόρφωσης με νόμους, που σχετίζονται με την ποιότητα προϊόντων και ζητήματα ασφάλειας.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την εταιρική διακυβέρνηση, η Mytilineos, έχει συμμορφωθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η ανεξαρτησία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της καλύπτεται κατά 63%, οι γυναίκες σε αυτό αντιπροσωπεύουν ποσοστό 27%, είναι καθολική η ανεξαρτησία των μελών στις Επιτροπές, Ελέγχου και Αμοιβών-Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, είναι μηδενικά τα περιστατικά διαφθοράς, το ίδιο και τα περιστατικά μη συμμόρφωσης με κανονισμούς και τη νομοθεσία σε ζητήματα οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά.

Η αναγνώριση των επιδόσεων αυτών έρχεται από εξειδικευμένους στα θέματα αυτά διεθνείς οίκους. Μεταξύ άλλων, η Arabescue δίνει στη Mytilineos για τις επιδόσεις της στο ESG 62,36%, όταν ο διεθνής μέσος όρος φθάνει περίπου στο 52%, στα ίδια επίπεδα κινείται και η βαθμολογία από το Bloomberg, στο 62%, η IdealRatings τη βαθμολογεί με ΑΑ, η Refinitiv με 73%, και η CDP, που ειδικεύεται σε θέματα υδάτων με Β για την προστασία του νερού.

Παλαιότερα άρθρα: