Βιβλιοπαρουσίαση «ΕΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑΙΣ ΙΓ΄» Επισκόπου Θαυμακού Ιακώβου

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Ρέκτης ακαταπόνητος της θεολογικής γραμματείας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαυμακού και Καθηγούμενος της Μονής Πετράκη κος Ιάκωβος, έχει με την ευρυδιάστατη θεολογική του συγκρότηση και την πνευματική του πολυμέρεια, παράξει ένα ευγενές και νοηματισμένο από τις ηθικές αξίες και τα νάματα της ορθοδοξίας συγγραφικό έργο.

Ένα εμπνευσμένο έργο, διάστικτο από τον ηθικό του ετασμό, αλλά και την μακρά και επίπονη ενασχόλησή του με την θεολογική μας γραμματεία. Απότοκος αυτής της άξιας πνευματικής του άθλησης, είναι και το τελευταίο του βιβλίο που επιγράφεται «Εν Αγρυπνίαις ΙΓ» και συνιστά τον 13ο τόμο θεολογικών του δοκιμίων, που αναφέρονται στους Αγίους και Αγίες, τα λείψανα των οποίων είναι διάσπαρτα σε διάφορες μονές και μοναστήρια της Ελλάδος και αποτελούν ως ατίμητο ηθικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, την κιβωτό του έθνους μας και της ορθοδοξίας.

Τα ιερά και άγια λείψανα, τα οποία σε όλα τα κρίσιμα ιστορικά ορόσημα του έθνους – που τα σκίαζε η διαρκής εξωτερική επιβουλή και ο «εκ παντοίων κίνδυνος» – αποτελέσαν ακένωτη πηγή ηθικών εφοδίων για τον ελληνισμό, αλλά και την τιμαλφή πολιτισμική του μήτρα και ζείδωρο δύναμη, στην αχανή λεωφόρο του χρόνου.

Έτσι μας μιλά με τόσην αγάπη Χριστού, θεολογική εμβρίθεια, αλλά και σοφία, στα καλλιεπή γλωσσικά του κείμενα, ο φίλεργος Επίσκοπος Θαυμακού κος Ιάκωβος, για τον ενάρετο βίο, την ηθική προσφορά, την απαρασάλευτη πίστη και χριστιανική αφοσίωση και τέλος την θυσία αγίων μας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Επίσκοπος Τριμυθούντος Άγιος Σπυρίδωνας, η Αγία Φιλοθέη, ο Επίσκοπος Λαρίσης Άγιος Αχίλλιος, ο μεγαλομάρτυρας Άγιος Δημήτριος κ.α., των οποίων η προσωπικότητα και το πνευματικό φέγγος και θάμπος επικαθόρισαν την ηθική ταυτότητα του ελληνισμού και σφυρηλάτησαν στο καμίνι της ιστορίας την λαμπρή και μαρτυρική φυσιογνωμία του.

Ο ευσύνοπτος, αλλά μεστός πνευματικής ευκρασίας τομίσκος του έξοχου Επισκόπου μας κου Ιακώβου, αποτελείται από ένδεκα κεφάλαια στα οποία σκιαγραφείται με αδρές γραμμές η ηθική βιοτροπία, η διδασκαλία και η θυσία των αγίων μας, των οποίων όπως προαναφέραμε τα άγια λείψανα κοσμούν και λαμπρύνουν ηθικά πολλά ανά την Ελλάδα μοναστήρια μας.

Βιογραφούνται έτσι οι: Όσιος Ιωσήφ της Κρήτης, Αγία Φιλοθέη η Αθηναία, ο Όσιος Χριστόδουλος ο εν Πάτμω, ο Όσιος Σάββας ο εν Καλύμνω, ο Επίσκοπος Λαρίσης Άγιος Αχίλλιος, ο Άγιος Παναγής Μπασιάς, η Οσία Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκη, ο Επίσκοπος Πενταπόλεως Άγιος Νεκτάριος, ο μεγαλομάρτυρας Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Επίσκοπος Τριμυθούντος Άγιος Σπυρίδωνας.

Μέσα από τα ένδεκα αυτά πολυδύναμα ηθικά δοκίμια, που συνιστούν αληθινά διαμάντια, ανυψώνονται μπροστά μας, μερικές από τις περίσεπτες φυσιογνωμίες της Ορθοδοξίας μας, που διέλαμψαν ως φωστήρες με την πολυεπίπεδη θεολογική τους συγκρότηση και σμίλευσαν με την θυσιαστική παρουσία και τον ενάρετο βίο τους, το ήθος και την φυσιογνωμία της ορθόδοξης πίστης μας.

Σταχυολογούμε μερικά ενδεικτικά χωρία του βιβλίου, που αποτυπώνουν την πολυδύναμη γραφίδα και το θεολογικό και πνευματικό βάθος, του άξιου επισκόπου μας κου Ιακώβου.

Γράφει για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, την έξοχη αυτή και ηθικά μοναδική προσωπι-κότητα της μυστικής Θεολογίας «Παραμένει στο Άγιον Όρος είκοσι τρία έτη με άσκηση, προσευχή, με όλες τις μορφές των ασκητικών αγώνων. Αποκτά θείον κύρος η εμπειρία του και η γνώμη του δια τα πνευματικά θέματα, ο νούς του έχει την Χάριν του Κυρίου και ως υποδοχέας του Παναγίου Πνεύμα-τος αποφθέγγεται και θεολογεί, κάνοντας την διάκρισιν του ακτίστου από το κτιστόν φώς».

Η για τον λαμπρό ηθικά επίσκοπο Τριμυθούντος, Άγιο Σπυρίδωνα, «Κέντρο της ζωής του ήταν ο Χριστός όλα τα έβλεπε κάτω από την πραγματικότητα της αιωνιότητας. Η δραστηριότητά του ενεπνεύετο από αυτούς τους αιώνες αληθείας του Κηρύγματος του Κυρίου μας. […..] Ζούσε το γεγονός της Εκκλησίας, αποδέκτης της θείας Χάριτος, ενεργούσε ως πνευματοφόρος και σκόρπιζε τα αγαθά, που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος».

Δοκίμια που μας τέρπουν ηθικά και μας βοηθούν να ψαύσουμε την αγιότητα και την ηθική μεγαλοσύνη των κορυφαίων της Ορθοδοξίας μας.

Εν συμπεράσματι, ο παρόν τόμος «Εν Αγρυπνίαις ΙΓ΄» του πνευματικά επίμοχθου και ενάρετου επισκόπου μας κου Ιακώβου, αποτελεί μια πνευματικά έντιμη και θεολογικά εμβριθή δουλειά, που αξίζει να διαβαστεί από όλους όσοι στα ιερά νάματα της Ορθοδοξίας, αποζητούν την ηθική γαλουχία και την ψυχική ανάταση, έξω από την πνιγηρή ατμόσφαιρα, των ηθικά χαλεπών και τρικυμισμένων καιρών μας.

Τα ταπεινά, θερμά μας συγχαρητήρια, στον άξιο επίσκοπο Θαυμακού κο Ιάκωβο.

en agrypniais iakovos moni petraki egxromo

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος είναι M.Sc Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Παλαιότερα άρθρα: