Χρηματικά βραβεία σε εφοριακούς και τελωνειακούς… δια χειρός Γιώργου Πιτσιλή

Διαβάστε επίσης

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής ετοιμάζεται να δώσει μπόνους, υπό την μορφή χρηματικών βραβείων σε εφοριακούς και τελωνειακούς.
Οι υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης πέτυχαν τους στόχους που τους είχε θέσει τόσο ως προς τις εισπράξεις όσο και στη διενέργεια των επιτόπιων φορολογικών ελέγχων και τώρα ήρθε η ώρα της επιβράβευσης.

Τα μπόνους που θα λάβουν όλοι οι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κυμαίνονται από 200 έως 300 ευρώ. Κάθε υπηρεσία, εφορία, τελωνείο, ελεγκτική μονάδα βαθμολογήθηκε για την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων και των ελεγκτικών δράσεων.

Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που πέτυχαν τον καλύτερο βαθμό θα πάρουν και το μεγαλύτερο μπόνους. Αυτό θα είναι ίδιο για όλους τους υπαλλήλους της εφορίας ή του τελωνείου.

Εξάλλου, με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης προσδιορίσθηκαν και οι αμοιβές του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή για το 2018.

Συγκεκριμένα για τις ετήσιες απολαβές του κ. Πιτσιλή δεσμεύθηκαν 100.013 ευρώ από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρει η απόφαση Χουλιαράκη οι μικτές μηνιαίες τακτικές αποδοχές του Διοικητή της ΑΑΔΕ ανέρχονται σε ποσοστό 90% επί του συνόλου των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Η μέγιστη ετήσια ειδική ανταμοιβή του Διοικητή της ΑΑΔΕ θα προκύπτει και από τον υπολογισμό της τελικώς οφειλόμενης ειδικής ανταμοιβής με βάση την επίτευξη ή υπέρβαση, κατά περίπτωση, των στόχων που τίθενται στο Διοικητή της ΑΑΔΕ, βάσει του συμβολαίου απόδοσής του.

Η διαπίστωση της επίτευξης ή υπέρβασης, κατά περίπτωση, των στόχων του κ. Πιτσιλή γίνεται με πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του συμβολαίου απόδοσης του Διοικητή.

Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των τακτικών αποδοχών και της ετήσιας ειδικής αποζημίωσης του Διοικητή δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου σε ετήσια βάση.

Οι ανωτέρω τακτικές και πρόσθετες αποδοχές ισχύουν για το σύνολο της θητείας του Διοικητή της ΑΑΔΕ για πέντε έτη, περιλαμβανομένων και των τυχόν ανανεώσεων της θητείας του για δύο ακόμη έτη.

Παλαιότερα άρθρα: