Χρυσό βραβείο στη MYTILINEOS για υγεία και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους

Διαβάστε επίσης

Με δύο υψηλότατες διακρίσεις τιμήθηκε στα Health & Safety Awards η Mytilineos για δράσεις που προάγουν την υγεία και την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους, στον τομέα της Μεταλουργίας – Αλουμίνιον Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, η Mytilineos έλαβε το χρυσό βραβείο για τη «Μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών της Αλουμίνιον της Ελλάδος», ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ατύχημα, πυρκαγιά, εγκλωβισμοί, επεμβάσεις σε κλειστούς χώρους, κ.λπ.), που στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί προληπτικές ασκήσεις αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό να διαπιστωθεί η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα του προσωπικού. Η δράση της Μονάδας δεν εξαντλείται μόνο στους χώρους του εργοστασίου, αλλά συνδράμει τις Αρχές και στην αντιμετώπιση περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή για την αποτελεσματική και έγκαιρη παροχή βοήθειας, όταν λάβει σχετική κλήση για να επέμβει.

Ταυτοχρόνως, η εταιρεία έλαβε αντίστοιχη υψηλή διάκριση και για τις «Αποστολές Ασφαλείας», μία παγιωμένη πλέον πρακτική στον Τομέα Μεταλλουργίας, όπου κάθε εργαζόμενος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ασχολείται αποκλειστικά με θέματα ασφάλειας, είτε αυτά είναι γενικά είτε σχετικά με το αντικείμενό του. Σκοπός αυτή της δράσης είναι να αποτελεί η ασφάλεια μέρος της κουλτούρας του κάθε εργαζόμενου.

Η Mytilineos αποδεικνύει ότι δίκαια συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις που έχουν ανάγει την Υγεία και την Ασφάλεια στις κορυφαίες τους προτεραιότητες, ενώ διαρκώς παρακολουθεί τις κορυφαίες διεθνείς πρακτικές, προκειμένου να αναβαθμίσει έτι περαιτέρω το επίπεδο λειτουργίας της.

Παλαιότερα άρθρα: