ΥΠΕΣ: Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες (ονόματα)

Διαβάστε επίσης

Τη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις περιφέρειες ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με απόφαση την οποία υπογράφει ο υπουργός Νίκος Βούτσης. Η θητεία των πειθαρχικών συμβουλίων λήγει στις 31/12/16

Δείτε τα ονόματα ανά περιφέρεια

Παλαιότερα άρθρα: